Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Bytomiu

Adres e-mail:
biuro@psichik.pl

04.01

Dzień Inżyniera

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze

26 czerwca 2013

W dniu 25 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Energetyków i Elektryków