Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Bytomiu

Adres e-mail:
biuro@psichik.pl

04.01

Dzień Inżyniera

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PSICHIK

11 czerwca 2012

W dniu 7 czerwca 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Energetyków i Elektryków