Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Bytomiu

Adres e-mail:
biuro@psichik.pl

04.01

Dzień Inżyniera

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze PSICHIK

20 listopada 2012

W dniu 17  listopada 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Energetyków i Elektryków.