Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Bytomiu

Adres e-mail:
biuro@psichik.pl

04.01

Dzień Inżyniera

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

12 listopada 2013

W dniu 3 października 2013 r. odbyła się w auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH.
W przemówieniu inauguracyjnym dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet przedstawił zadania stojące przed Wydziałem, kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami w nowym roku akademickim
w zakresie działalności naukowej Wydziału WNiG oraz kształceniu kadr inżynierskich dla przemysłu naftowego i gazowniczego. Wydział kształci studentów na dwóch kierunkach:
   • Górnictwo i Geologia (6 specjalności),
   • Inżynieria Naftowa i Gazownicza (3 specjalności).
W bieżącym roku akademickim na I roku studiów dziennych Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH rozpoczyna studia 290 studentów. Jak corocznie na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele instytucji naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz firm przemysłowych współpracujących z Wydziałem. Życzenia dla władz Wydziału, pracowników i studentów przekazał prorektor AGH prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol. Tradycyjnym zwyczajem podczas uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów I roku, w czasie której nowi adepci do stanu studenckiego złożyli stosowne ślubowanie i otrzymali indeksy. W imieniu Grupy Kapitałowej PGNiG SA życzenia dla Wydziału przekazał  Mirosław Szkałuba - wiceprezes Zarządu PGNiG SA , a w imieniu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego życzenia dobrego roku akademickiego 2013/2014 dla pracowników i studentów Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu przekazał kol. Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG.
Po immatrykulacji wystąpił przedstawiciel  studentów I roku studiów, który podziękował władzom Uczelni za możliwość studiowania na wybranych kierunkach  oraz wyraził przekonanie, że przy pilnej pracy osiągną poziom wiedzy dający szanse pracy we wszystkich firmach branży naftowej i gazowniczej na świecie. Studentów I roku serdecznie powitał w swoim wystąpieniu przedstawiciel Rady Samorządu Studentów, życząc im dobrych wyników w nauce oraz wielu satysfakcjonujących spotkań dobrami kultury Krakowa.
Tradycyjna pieśń studencka "Gaudeamus" zakończyła uroczystość inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH.