Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Bytomiu

Adres e-mail:
biuro@psichik.pl

04.01

Dzień Inżyniera

Jubileusz 70-lecia Instytutu Nafty i Gazu

2 lutego 2015

Jubileusz 70-lecia Instytutu Nafty i Gazu

W dniu 8 stycznia 2015 r. Instytut Nafty i Gazu w Krakowie obchodził uroczyście Jubileusz  70-lecia swojej działalności. Patronat Honorowy nad uroczystościami przyjęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusz Piechociński oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Na uroczystość przybyło wielu gości reprezentujących instytucje i firmy, z którymi Jubilata łączą więzi współpracy, a m.in. z Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Wyższego Urzędu Górniczego, PGNiG S.A., PKN ORLEN S.A., LOTOS S.A., Gaz-Sytem S.A., EuRoPol Gaz S.A., OLPP, Polskiej Spółki Gazownictwa, EXALO, LNG-Polska, Geofizyka Kraków, Geofizyka Toruń, SITPNiG, Common, Intergaz, Apator-Metrix, Geokrak, Termet, Izby Gospodarczej Gazownictwa, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskiej Izby Paliw Płynnych, z wyższych uczelni i instytutów badawczych. Obecni też byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Rosji i Ukrainy oraz goście z Rosji, Ukrainy, Azerbejdżanu, Niemiec i Danii.