Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Bytomiu

Adres e-mail:
biuro@psichik.pl

04.01

Dzień Inżyniera

Kursy i szkolenia

Informacje dotyczące kursów i szkoleń pod numerem 601 900 900.

Lp.TematykaUwagi
1 Kursy elektryczne G1
  • eksploatacja
  • dozór
2 Kursy energetyczne G2
  • eksploatacja
  • dozór
3 Kursy gazowe G3
  • eksploatacja
  • dozór
4 Szkolenie wstępne BHP i P.POŻ. pracowników  
5 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników fizycznych  
6 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników administracyjnych  
7 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracowników inżynieryjno-technicznych  
8 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. osób kierujących pracownikami  
9 Szkolenie okresowe BHP i P.POŻ. pracodawców  
10 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej  
11 Szkolenie dla pracodawców/pracowników wykonujących zadania Służby BHP  
12 Ocena ryzyka zawodowego  
13 Instrukcje stanowiskowe, maszyn i urządzeń  
14 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego  
15 Dokumentacja powypadkowa  
16 Kursy pedagogiczne  
17 Pomiary oświetlenia  

 

PSEiE: Kursy - szkolenia - egzaminy - uprawnienia

Uprawnienia F Gazy

Substancje ustalone lub gazy fluorowane znajdują się w większości urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacyjnych. Spotykamy je w klimatyzatorach, chłodniach, lodówkach, a także wszędzie tam, gdzie działają nowoczesne rekuperatory oraz pompy ciepła. Do wykonywania instalacji, montażu, serwisowania oraz uzupełnienia gazu w takich urządzeniach, potrzeba specjalisty posiadającego uprawnienia F Gazy. Tacy specjaliści muszą przejść stosowne przeszkolenie, a także posiadać właściwe doświadczenie i zdany egzamin, aby móc pracować przy instalacjach lub urządzeniach napełnianych gazem fluorowanym. Tylko osoby posiadające certyfikat F Gazy w określonej kategorii mogą pracować w taki sposób.

 

Czym są gazy fluorowane i co zapewnia F Gazy Szkolenie

Gazy fluorowane są substancjami, które pracując w urządzeniach eksploatowanych lub serwisowanych nieprawidłowo mogą być niebezpieczne, nie tylko dla serwisującego, ale przede wszystkim dla otoczenia. Freon oraz inne gazy są wybitnie szkodliwe dla środowiska i dlatego do pracy przy nich wymagane jest F Gazy szkolenie z tego zakresu. Tylko Urząd Dozoru Technicznego wydaje zezwolenia, czyli uprawnienia F Gazy do pracy przy gazach fluorowanych. Nasza jednostka jest przez UTD uprawniona do przeprowadzania kursów i egzaminów z zakresu:

- obsługi instalacji z gazami fluorowanymi,

- montażu urządzeń i instalacji z gazami fluorowanymi,

- serwisowania urządzeń i instalacji z gazami fluorowanymi,

- nadzoru nad urządzeniami oraz instalacjami z gazami fluorowanymi.

 

Uprawnienia F Gazy – dlaczego warto je zdobyć

Uprawnienia F Gazy, czyli uprawnienia do montażu, serwisu i nadzoru nad maszynami oraz instalacjami, które pracują z gazami fluorowymi, są rzadko spotykanym uprawnieniem. Szkolenie z tego zakresu i zdany egzamin zapewniają możliwość otrzymania takiego certyfikatu. Sam certyfikat F Gazy, a raczej specjaliści go posiadający są pilnie poszukiwanymi i dobrze opłacanymi pracownikami, działającymi w takich sektorach jak przemysł, budownictwo, produkcja. Rozwiązania, które zapewnia nasze F Gazy szkolenie pozwala otrzymać wiedzę z szerokiego zakresu związanego z działaniem w pobliżu gazów fluorowych. Na naszym szkoleniu nauczycie się Państwo:

- operowania przy urządzeniach i instalacjach,

- bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prawidłowego zachowania przy pracy.

Dodatkowo, zdobędziecie bardzo ważną umiejętność, jaką jest świadomość odnośnie działania gazów fluorowych oraz tego, co może powodować ich wydostanie się do atmosfery.

 

Szkolenie i egzamin

F Gazy szkolenie odbywa się przez dwa dni i jest szkoleniem wysoce specjalistycznym. Prowadzą je osoby, które wieloletnią pracą i badaniami przyczyniły się do rozwoju technologii wykorzystania gazów fluorowych, znają ich mechanikę oraz termodynamikę. Sam F Gazy egzamin oraz zdanie go, zapewni dostęp do wiedzy i uzyskania certyfikatu. Jesteśmy jednostką zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego, tym samym, posiadamy uprawnienia do szkolenia oraz egzaminowania.

Uprawnienia F Gazy, które zdobędziecie Państwo zdając nasz egzamin, pozwolą Wam rozwinąć się zawodowo oraz znaleźć dobrze płatną pracę Serdecznie zapraszamy i zapewniamy pełen profesjonalizm.